เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย

แค่ออกเดินทางก็ถือเป็นการท่องเที่ยว

ทะเลสาบสุริยันจันทราอยู่ทางไต้หวันตอนกลาง มีทิวทัศน์สวยงามหลากหลาย มีชนเผ่าพื้นเมืองและเส้นทางขี่จักรยานที่มีชื่อเสียงนานาชาติ
หากจะเดินทางไปยังเส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทราไม่จำเป็นต้องขับรถ ไม่ต้องค้นหาเส้นทาง เพราะมีบริการรถรับส่งไปยังสถานที่ท่องเที่ยวดังๆ

เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย

ทะเลสาบสุริยันจันทรามีลักษณะเป็นทะเลสาบและภูเขา มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองและเส้นทางขี่จักรยานเชื่อมต่อกับเมืองผูหลี่ที่มีความหลากหลายทางอุตสาหกรรม บวกกับเส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทราที่มีวัฒนธรรมศาสนาที่ลึกซึ้ง มีเส้นทางรถรับส่งที่เชื่อมต่อกับสถานีไถจงกันเฉิงไปสู่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งจะผ่านสถานีรถไฟไถจง สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง สถานีสนามบินไถจงเป็นต้น โรงงานเหล้าไถจง วัดจงไถฉาน โบสถ์กระดาษเถาหมี่ โรงงานชาสุริยันจันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน และสถานที่ท่องเที่ยวน่าตื่นเต้นอื่นๆ จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับนิเวศวิทยาทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอุตสาหกรรมของทะเลสาบสุริยันจันทราในการเที่ยวเพียงครั้งเดียว

เสียงบรรยายนำเที่ยว

เลือกภาษาที่ต้องการ ก็สามารถฟังการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางท่อง
เที่ยวทะเลสาบสุริยันจันทราได้ทันที!

ข้อมูลแพ็กเกจตั๋ว

ตั๋วเพียงใบเดียว ก็สามารถเที่ยวทะเลสาบสุริยันจันทราได้แบบ
3D ทั้งทางน้ำ บกและอากาศ

ตั๋วรวมเส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา กระเช้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา รถบัสเที่ยวทะเลสาบ เช่าขี่จักรยาน หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า ให้คุณสนุกไปกับสิทธิพิเศษดีๆ ระหว่างเดินทาง!

TOP