สถานะรถโดยสารสาธารณะ

6670 ทะเลสาบสุริยันจันทราเส้นทาง / 6671 เส้นทางเชอเฉิง

กรุณาเลือกเส้นทางสาย

เส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทรา จะแบ่งเป็นสาย A B C สามเส้นทาง สามารถเลือก“แผนที่เส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทรา”เพื่อทำความเข้าใจ
คำเตือน เส้นทางสายที่ผ่านเขตผูหลี่จะช้ากว่ารถเส้นทางตรง 20-30 นาที กรุณาทำความเข้าใจกับเส้นทางก่อนเลือกโดยสาร หรือสามารถสอบถามสายด่วนบริการนักท่องเที่ยวหนานโถวที่ 049-2984031

รถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิง-เส้นทางเชิอเฉิง

เส้นทางนี้เดินรถอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยันจันทราและเชอเฉิง โดยได้เดินรถผ่านสุ่ยหลี่ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดป้ายจอดรถโดยคลิก “แผนที่เส้นทางเดินรถ”
TOP