สถานะรถโดยสารสาธารณะ6670

กรุณาเลือกเส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทราสาย 6670 (ผ่านทางหลวงหมายเลข 6)

เส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทรา จะแบ่งเป็นสาย A B C สามเส้นทาง สามารถเลือก“แผนที่เส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทรา”เพื่อทำความเข้าใจ
คำเตือน เส้นทางสายที่ผ่านเขตผูหลี่จะช้ากว่ารถเส้นทางตรง 20-30 นาที กรุณาทำความเข้าใจกับเส้นทางก่อนเลือกโดยสาร หรือสามารถสอบถามสายด่วนบริการนักท่องเที่ยวหนานโถวที่ 049-2984031
TOP