ข้อมูลการโดยสารรถ

คำอธิบาย เส้นทางเดินรถ

เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย A

สถานีกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สวนสาธารณะหมินซิง(เที่ยวไป) / สถานีรถอู่เฉวียน (เที่ยวกลับ)→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง(ชั้น 1 ทางออก 5)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่→สวนหนิวเออ่สือ เตยี ว→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→โรงเรียนประถมศึกษาซินเฉิง→ วิทยาลัยซานหยานเฉิน→อวฉี๋ ือ→โรงงานชารื่อเยว่→สุ่ยเซ่อ(ผ่านเฉพาะรถบางเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน)


เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย B(ผ่าน เขตเมือง ผูหลี่)

สถานีกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สวนสาธารณะหมินซิง(เที่ยวไป) / สถานีรถอู่เฉวียน (เที่ยวกลับ)→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง(ชั้น 1 ทางออก 5)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่→สวนหนิวเออ่สือ เตยี ว→ฉีเซี่ย→โรงเรียนประถมต้าเฉิง→คลินิกหรงหมิน→โรงเหล้าผูหลี่→สวนสาธารณะเหรินอ้าย→จงฮว๋าโทรคมนาคม→ผูหลี่ (จุดต่อรถไป ฟาร์มชิงจิ้ง น้ำพุร้อนหลูซัน วัดจงไถฉานซื่อ)→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→โรงเรียนประถมศึกษาซินเฉิง→วิทยาลัยซานหยานเฉิน→โรงแรมจิงเตี่ยน(ผ่านเฉพาะรถบางเที่→รีสอร์ทจิงหยวน(ผ่านเฉพาะรถบางเที่ยว)→หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า(ผ่านเฉพาะรถบางเที่ยว)→อวฉี๋ ือ→โรงงานชารื่อเยว่→สุ่ยเซ่อ

※แนะนำให้นักท่องเที่ยวขึ้นรถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิงสาย B จากตัวเมืองไถจงหรือจากทะเลสาบสุริยันจันทรา ไปลงที่สถานีผูหลี่แล้วต่อรถสาย 6650 ผูหลี่-ต้าผิงติ่ง, 6651 ผูหลี่-เหมยหยวน, 6652 ผูหลี่-ฮุ่ยซุน ไปวัดจงไถฉานซื่อ,พิพิธภัณฑ์ วัดจงไถฉานซื่อ


เส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทราสาย C ผ่านวัดจงไถฉานซื่อ (ให้บริการในวัดหยุด)

สถานีกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สวนสาธารณะหมินซิง(เที่ยวไป) / สถานีรถอู่เฉวียน (เที่ยวกลับ)→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง(ชั้น 1 ทางออก 5)→ไปวัดจงไถฉานซื่อ→พิพิธภัณฑ์ วัดจงไถฉานซื่อ→ ศูนย์ผูหลี่ฮวาฮุ่ย→ผูหลี่ (จุดต่อรถไป ฟาร์มชิงจิ้ง น้ำพุร้อนหลูซัน วัดจงไถฉานซื่อ)→จงฮว๋าโทรคมนาคม→สวนสาธารณะเหรินอ้าย→โรงเหล้าผูหลี่→คลินิกหรงหมิน→โรงเรียนประถมต้าเฉิง→ฉีเซี่ย→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→โรงเรียนประถมศึกษาซินเฉิง→วิทยาลัยซานหยานเฉิน→อวี๋ฉือ→โรงงานชารื่อเยว่→สุ่ยเซ่อ


รถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิงเส้นทางเชอเฉิง

ทะเลสาบสุริยันจันทรา→โรงแรมฟู่ลี่→สุ่ยเซ่อ →เขื่อนสุ่ยเซ่อ→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและศูนย์อำนวยการเซี่ยงซัน→อ่าวเสี้ยวพระจันทร์→โรงเรียนประถมศึกษาโถวเซ่อ→สถานีตำรวจโถวเซ่อ→โถวเซ่อ→ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา→ โช่งกุ้ย→ต้าผิงหลิน→กันจื่อหลิน→ติ่งขั่น→หุยหยาว→เตาเผาทรงงู→เซ่อจื่อ→โรงเรียนมัธยมต้นสุ่ยหลี่→เทศบาลตำบลสุ่ยหลี่→บริษัทการไฟฟ้า→สุ่ยหลี่→ต้าวาน→โรงงานไม้เจิ้นชาง→เชอเฉิง

TOP