ข้อมูลการโดยสารรถ

แผนที่การต่อรถโดยสาร ทะเลสาบสุริยันจันทรา

โดยสารรถรับส่งทะเลสาบสุริยันจันทราได้สะดวก ไม่ว่าจะไปเชอเฉิง ซีโถว อาหลี่ซาน ก็เที่ยวได้อย่างเต็มที่!

คำอธิบาย แผนที่การต่อรถโดยสาร

เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย A

สถานีกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง(ชั้น 1 ทางออก 5)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่→สวนหนิวเอ่อสือเตียว→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→วิทยาลัยซานหยานเฉิน→อวี๋ฉือ→โรงงานชารื่อเยว่→สุ่ยเซ่อ(ผ่านเฉพาะรถบางเที่ยว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน)


เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย B(ผ่าน เขตเมือง ผูหลี่)

สถานีกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง(ชั้น 1 ทางออก 5)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวผูหลี่→สวนหนิวเอ่อสือเตียว→ฉีเซี่ย→โรงเรียนประถมต้าเฉิง→คลินิกหรงหมิน→โรงเหล้าผูหลี่→สวนสาธารณะเหรินอ้าย→จงฮว๋าโทรคมนาคม→ผูหลี่ (จุดต่อรถไป ฟาร์มชิงจิ้ง น้ำพุร้อนหลูซัน วัดจงไถฉานซื่อ)→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→วิทยาลัยซานหยานเฉิน→อวี๋ฉือ→โรงแรมจิงเตี่ยน(ผ่านเฉพาะรถบางเที่ยว)→หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า(ผ่านเฉพาะรถบางเที่ยว)→โรงงานชารื่อเยว่→สุ่ยเซ่อ

※แนะนำให้นักท่องเที่ยวขึ้นรถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิงสาย B จากตัวเมืองไถจงหรือจากทะเลสาบสุริยันจันทรา ไปลงที่สถานีผูหลี่แล้วต่อรถสาย 6650 ผูหลี่-ต้าผิงติ่ง, 6651 ผูหลี่-เหมยหยวน, 6652 ผูหลี่-ฮุ่ยซุน ไปวัดจงไถฉานซื่อ,พิพิธภัณฑ์ วัดจงไถฉานซื่อ


เส้นทางทะเลสาบสุริยันจันทราสาย C ผ่านวัดจงไถฉานซื่อ (ให้บริการในวัดหยุด)

สถานีกันเฉิงไถจง→สถานีรถไฟไถจง→สถานีรถไฟต้าชิ่ง→สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง(ชั้น 1 ทางออก 5)→ไปวัดจงไถฉานซื่อ→พิพิธภัณฑ์ วัดจงไถฉานซื่อ→ศูนย์ผูหลี่ฮวาฮุ่ย→ผูหลี่ (จุดต่อรถไป ฟาร์มชิงจิ้ง น้ำพุร้อนหลูซัน วัดจงไถฉานซื่อ)→จงฮว๋าโทรคมนาคม→สวนสาธารณะเหรินอ้าย→โรงเหล้าผูหลี่→คลินิกหรงหมิน→โรงเรียนประถมต้าเฉิง→ฉีเซี่ย→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ)→ต้าเยี่ยน (ชุมชนเซ่อสุ่ย)→วิทยาลัยซานหยานเฉิน→อวี๋ฉือ→โรงงานชารื่อเยว่→สุ่ยเซ่อ


รถบัสรอบทะเลสาบ

สุ่ยเซ่อ→ท่าเรือเฉาอู้→สวนหินไผ่→วัดเหวินอู่เมี่ยว→ทางเดินซงป๋อหลุน→ทางเดินต้าจู๋หู→ทางเดินสุ่ยวาโถว→รถกระเช้าทะเลสาบสุริยันจันทรา→อีต๋าเซ่า→ทางเดินถู่ถิงไจ่→วัดเสวียนจ้วงซื่อ→เจดีย์ฉือเอินถ่า→วัดเสวียนกวงซื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม:บริษัทรถขนส่งหนานโถวจำกัด


เรือโดยสาร

ท่าเรือสุ่ยเซ่อ→ท่าเรือเสวียนกวง→ท่าเรืออีต๋าเซ่า
ข้อมูลเพิ่มเติม:สมาคมการค้าเรือข้ามฟากหนานโถวมณฑล


รถโดยสารรับส่ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เขาเซี่ยงซัน-เชอเฉิง

สุ่ยเซ่อ→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน→โถวเซ่อ→เครื่องปั้นดินเผาสุยหลี่→สถานีรถไฟสุยหลี่→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชอเฉิง
ข้อมูลเพิ่มเติม:บริษัทรถขนส่งหนานโถวจำกัด


รถโดยสารรับส่ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา-เขาอาหลี่ซัน

สุ่ยเซ่อ→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน→โถวเซ่อ→สหกรณ์การเกษตรซิ่นอี้→ถงฟู่→ถาถ่าเจีย(Tataka)→เขาอาหลี่ซัน
ข้อมูลเพิ่มเติม:บริษัทรถขนส่งหนานโถวจำกัดรถบัสหลินหลิน


รถโดยสารรับส่ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ซีโถว

สุ่ยเซ่อ→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน→โถวเซ่อ→เครื่องปั้นดินเผาสุยหลี่→สถานีรถไฟสุยหลี่→จี๋จี๋→วัดจื่อหนานกง→ทางหลวงจู๋ซัน→ลู่กู่→ซีโถว
ข้อมูลเพิ่มเติม:บริษัทรถขนส่งหนานโถวจำกัด


รถโดยสารรับส่ง ผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-สุยหลี่

ผูหลี่→มหาวิทยาลัยจี้หนาน→เถาหมีเคิง→ต้าเยี่ยน →สุ่ยเซ่อ→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน→เครื่องปั้นดินเผาสุยหลี่→สถานีรถไฟสุยหลี่
ข้อมูลเพิ่มเติม:รถบัสเฟิงร่อง


รถโดยสารรับส่ง ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-รีสอร์ทไท่หย่า

ผูหลี่→วัดจงไถฉานซื่อ→รีสอร์ทไท่หย่า
ข้อมูลเพิ่มเติม:บริษัทรถขนส่งหนานโถวจำกัด


รถโดยสารรับส่ง ผูหลี่-ไปฟาร์มชิงจิ้ง-เขาเหอฮวนซัน

ผูหลี่→ไปฟาร์มชิงจิ้ง→เขาเหอฮวนซัน
ข้อมูลเพิ่มเติม:บริษัทรถขนส่งหนานโถวจำกัด

แผนที่การต่อรถโดยสาร ผูหลี่

โดยสารรถเส้นทาง B จากทะเลสาบสุริยันจันทราไปยังผูหลี่ ก็สามารถโดยสารรถต่อไปยังชิงจิ้งฟาร์ม เหอฮวานซาน วัดจงไถฉาน ไท่หย่าวิลเลจได้!
TOP