ข้อมูลการโดยสารรถ

เส้นทาง5

แผนที่เส้นทางเดินเล่น

ทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย / เส้นทางเชอเฉิง

ทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย

ทุกป้ายสถานีของสายทะเลสาบสุริยันจันทรา จะมีเส้นทางเดินเล็กๆ ประปราย หากเดินไปตามเส้นทางเหล่านั้นก็จะพบกับเรื่องราวและสิ่งที่น่าสนใจมากมาย!

ไปวัดจงไถฉานซื่อ(C6)&พิพิธภัณฑ์ วัดจงไถฉานซื่อ(C7):

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C6)→ไปวัดจงไถฉานซื่อ:เดิน 4 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C7)→พิพิธภัณฑ์ วัดจงไถฉานซื่อ:เดิน 6 นาที

สถานี ผูหลี่:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B14)→สำนักงานเขตการปกครอง ผูหลี่:เดิน 6 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B14)→สำนักงานที่ดิน ผูหลี่:เดิน 6 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B14)→สำนักงานทะเบียนบ้าน ผูหลี่:เดิน 6 นาที

โรงเหล้าผูหลี่:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B11)→โรงเหล้าผูหลี่:เดิน 1 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B11)→สำนักงานที่ดิน ผูหลี่:เดิน 15 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B11)→สำนักงานทะเบียนบ้าน ผูหลี่:เดิน 15 นาที

สวนหนิวเอ่อสือเตียว:

‧ ที่ตั้งปัจจุบัน(A7)→สวนหนิวเอ่อสือเตียว:เดิน 3 นาที

‧ ที่ตั้งปัจจุบัน(A7)→มู่เฉิงพิพิธภัณฑ์แมลง:เดิน 8 นาที

‧ ที่ตั้งปัจจุบัน(A7)→วัดซิงหลิง:เดิน 9 นาที

มหาวิทยาลัยจี้หนาน:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A8)→ห้องสมุด มหาวิทยาลัยจี้หนาน:เดิน 8 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A8)→เส้นทางเดินเซียงหนาน:เดิน 7 นาที

เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ):

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A9)→หมู่บ้านนิเวศน์เถาหมี่:เดิน 5 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A9)→โบสถ์กระดาษ:เดิน 5 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A9)→โรงเรียนประถมศึกษา เถาหยวน:เดิน 10 นาที

ต้าเยี่ยน(ชุมชนเซ่อสุ่ย):

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A10)→เตาเผาเซ่อสุ่ย:เดิน 13 นาที

วิทยาลัยซานหยานเฉิน:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A12)→มัธยมต้นซานหยาน:เดิน 5 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A12)→วิทยาลัยซานหยานเฉิน:เดิน 8 นาที

อวี๋ฉือ:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A13)→สหกรณ์การเกษตร อวี๋ฉือ:เดิน 2 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A13)→ห้องสมุดอวี๋ฉือ:เดิน 3 นาที

โรงงานชารื่อเยว่:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A14)→โรงงานชารื่อเยว่:เดิน 4 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A14)→เตาเผาชินโส่ว:เดิน 7 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A14)→วัดข่งหมิง:เดิน 8 นาที

ทะเลสาบสุริยันจันทรา:

‧จุดขึ้นเรือ:ท่าเรือสุ่ยเซ่อ,ท่าเรือเสวียนกวง,ท่าเรืออีต๋าเซ่า

‧จุดเช่ารถจักรยาน:สุ่ยเซ่อ

‧ป้ายรถเมล์ รถบัสท่องเที่ยวรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา:สุ่ยเซ่อ,วัดเหวินอู่เมี่ยว,สถานีรถกระเช้าทะเลสาบสุริยันจันทรา,ศูนย์กิจกรรมเยาวชน,ท่าเรืออีต๋าเซ่า,วัดเสวียนจ้วงซื่อ,ท่าเรือเสวียนกวง

‧สถานีรถกระเช้าลอยฟ้า:สถานีหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า,สถานีรถกระเช้าทะเลสาบสุริยันจันทรา

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A15)→เช่าจักรยานไจแอนท์(สถานีซันมูนเลค):เดิน 2 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A15)→ท่าเรือสุ่ยเซ่อ:เดิน 5 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A15)→เหมยเหอหยวน:เดิน 5 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A15)→วัดหลงฟ่งกง:เดิน 8 นาที

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A17)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน:เดิน 2 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A17)→กาแฟ ฮุ่ยซุน:เดิน 3 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A17)→เหม่ยลี่ต๋า เซี่ยงซันจักรยานให้เช่าพลาซ่า:เดิน 3 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A17)→สะพานหัวใจคู่:เดิน 10 นาที

เส้นทางเชอเฉิง

แต่ละป้ายจอดรถบนเส้นทางเชอเฉิง แท้จริงแล้วยังมีเส้นทางท่องเที่ยวสั้นๆ ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ เดินทางไปตามการแนะนำของแผนที่เดินเล่น จะต้องได้ค้นพบเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ที่น่าสนุกอย่างแน่นอนนะคะ!

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C5)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน:เดิน 2 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C5)→กาแฟ ฮุ่ยซุน:เดิน 3 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C5)→เหม่ยลี่ต๋า เซี่ยงซันจักรยานให้เช่าพลาซ่า:เดิน 3 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C5)→สะพานหัวใจคู่:เดิน 10 นาที

โรงเรียนประถมศึกษาโถวเซ่อ:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C7)→ทางเดินเชิงนิเวศเขื่อนโถวเซ่อ:3นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C7)→เขื่อนโถวเซ่อ: 4นาที

สถานีตำรวจโถวเซ่อ:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C8)→พื้นที่เกษตรเพื่อนันทนาการแอ่งมีชีวิตแห่งโถวเซ่อ:7นาที

ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C10)→ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์แห่งทะเลสาบสุริยันจันทรา:3นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C10)→วัดกวนอิม: 4นาที

หุยหยาว:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C15)→บ้านพักรองรับทหารสุ่ยหลี่:4นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C15)→เตาเผาทรงงูสุ่ยหลี่:4นาที

เตาเผาทรงงู:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C16)→เตาเผาทรงงู: 3 นาที

เชอเฉิง:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C24)→โรงเหล้าเชอเฉิง:7นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C24)→ศูนย์นิทรรศการอุตสาหกรรมไม้เชอเฉิง:7นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C24)→สระเก็บไม้:7นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C24)→โรงงานเพื่อกิจกรรมสัมผัสหลินปันเต้า:4นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C24)→สถานีเชอเฉิง:3นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C24)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชอเฉิง:1นาที

TOP