ข้อมูลการโดยสารรถ

เส้นทาง5

แผนที่เส้นทางเดินเล่น

ทุกป้ายสถานีของสายทะเลสาบสุริยันจันทรา จะมีเส้นทางเดินเล็กๆ ประปราย หากเดินไปตามเส้นทางเหล่านั้นก็จะพบกับเรื่องราวและสิ่งที่น่าสนใจมากมาย!

ไปวัดจงไถฉานซื่อ(C6)&พิพิธภัณฑ์ วัดจงไถฉานซื่อ(C7):

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C6)→ไปวัดจงไถฉานซื่อ:เดิน 4 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(C7)→พิพิธภัณฑ์ วัดจงไถฉานซื่อ:เดิน 6 นาที

สถานี ผูหลี่:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B13)→สำนักงานเขตการปกครอง ผูหลี่:เดิน 6 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B13)→สำนักงานที่ดิน ผูหลี่:เดิน 6 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B13)→สำนักงานทะเบียนบ้าน ผูหลี่:เดิน 6 นาที

โรงเหล้าผูหลี่:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B10)→โรงเหล้าผูหลี่:เดิน 1 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B10)→รถบัสหนานโถว:เดิน 3 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B10)→สำนักงานที่ดิน ผูหลี่:เดิน 15 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(B10)→สำนักงานทะเบียนบ้าน ผูหลี่:เดิน 15 นาที

สวนหนิวเอ่อสือเตียว:

‧ ที่ตั้งปัจจุบัน(A6)→สวนหนิวเอ่อสือเตียว:เดิน 3 นาที

‧ ที่ตั้งปัจจุบัน(A6)→มู่เฉิงพิพิธภัณฑ์แมลง:เดิน 5 นาที

‧ ที่ตั้งปัจจุบัน(A6)→วัดซิงหลิง:เดิน 9 นาที

มหาวิทยาลัยจี้หนาน:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A7)→ห้องสมุด มหาวิทยาลัยจี้หนาน:เดิน 8 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A7)→เส้นทางเดินเซียงหนาน:เดิน 7 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A7)→หมู่บ้านนิเวศน์เถาหมี่:เดิน 20 นาที

เถาหมีเคิง(โบสถ์กระดาษ):

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A8)→หมู่บ้านนิเวศน์เถาหมี่:เดิน 4 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A8)→โบสถ์กระดาษ:เดิน 4 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A8)→โรงเรียนประถมศึกษา เถาหยวน:เดิน 6 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A8)→มหาวิทยาลัยจี้หนาน:เดิน 23 นาที

ต้าเยี่ยน(ชุมชนเซ่อสุ่ย):

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A9)→เตาเผาเซ่อสุ่ย:เดิน 13 นาที

วิทยาลัยซานหยานเฉิน:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A10)→มัธยมต้นซานหยาน:เดิน 5 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A10)→วิทยาลัยซานหยานเฉิน:เดิน 8 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A10)→สหกรณ์การเกษตร อวี๋ฉือ:เดิน 9 นาที

อวี๋ฉือ:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A11)→สหกรณ์การเกษตร อวี๋ฉือ:เดิน 2 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A11)→ห้องสมุดอวี๋ฉือ:เดิน 3 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A11)→วิทยาลัยซานหยานเฉิน:เดิน 13 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A11)→เตาเผาชินโส่ว:เดิน 19 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A11)→วัดข่งหมิง:เดิน 25 นาที

โรงงานชารื่อเยว่:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A12)→โรงงานชารื่อเยว่:เดิน 4 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A12)→เตาเผาชินโส่ว:เดิน 7 นาที

ทะเลสาบสุริยันจันทรา:

‧จุดขึ้นเรือ:ท่าเรือสุ่ยเซ่อ,ท่าเรือเสวียนกวง,ท่าเรืออีต๋าเซ่า

‧จุดเช่ารถจักรยาน:สุ่ยเซ่อ

‧ป้ายรถเมล์ รถบัสท่องเที่ยวรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา:สุ่ยเซ่อ,วัดเหวินอู่เมี่ยว,สถานีรถกระเช้าทะเลสาบสุริยันจันทรา,ศูนย์กิจกรรมเยาวชน,ท่าเรืออีต๋าเซ่า,วัดเสวียนจ้วงซื่อ,ท่าเรือเสวียนกวง

‧สถานีรถกระเช้าลอยฟ้า:สถานีหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า,สถานีรถกระเช้าทะเลสาบสุริยันจันทรา

สุ่ยเซ่อ:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A14)→สุ่ยเซ่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา:เดิน 1 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A14)→เช่าจักรยานไจแอนท์(สถานีซันมูนเลค):เดิน 2 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A14)→ท่าเรือสุ่ยเซ่อ:เดิน 5 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A14)→เหมยเหอหยวน:เดิน 5 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A14)→วัดหลงฟ่งกง:เดิน 8 นาที

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน:

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A15)→ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน:เดิน 2 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A15)→กาแฟ ฮุ่ยซุน:เดิน 3 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A15)→เหม่ยลี่ต๋า เซี่ยงซันจักรยานให้เช่าพลาซ่า:เดิน 3 นาที

‧ที่ตั้งปัจจุบัน(A15)→สะพานหัวใจคู่:เดิน 10 นาที

TOP