ข้อมูลการโดยสารรถ

วิธีการสำรองและสั่งซื้อที่นั่งบนเรือที่ทั้งรวดเร็วและสะดวกสบาย เมื่อมาถีงทะเลสาบสุริยันจันทราแล้ว
นี่จะทำให้การเดินทางของคุณราบรื่นไร้ข้อจำกัดใดๆ!

ทะเลสาบสุริยันจันทราเส้นทาง / เส้นทางเชอเฉิง

เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย A
เงินสด
ตั๋วเต็ม สถานีขนส่งกันเฉิงไถจง
ครึ่งราคา
ตั๋วเต็ม 27 สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง
ครึ่งราคา 13
ตั๋วเต็ม 103 103 สวนหนิวเอ่อสือเตียว
ครึ่งราคา 51 51
ตั๋วเต็ม 147 121 25 มหาวิทยาลัยจี้หนาน
ครึ่งราคา 74 60 12
ตั๋วเต็ม 156 130 25 25 เถาหมีเคิง
ครึ่งราคา 78 65 12 12
ตั๋วเต็ม 170 143 26 25 25 ชุมชนเซ่อสุ่ย
ครึ่งราคา 85 71 13 12 12
ตั๋วเต็ม 175 149 32 26 25 25 อวี๋ฉือ
ครึ่งราคา 88 74 16 13 12 12
ตั๋วเต็ม 190 164 46 33 26 25 25 โรงงานชารื่อเยว่
ครึ่งราคา 95 82 23 16 13 12 12
ตั๋วเต็ม 193 166 49 43 36 25 25 25 ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ครึ่งราคา 96 83 25 22 18 12 12 12
ตั๋วเต็ม 197 170 53 47 41 27 25 25 25 สุ่ยเซ่อ
ครึ่งราคา 98 85 27 24 20 14 12 12 12
ตั๋วเต็ม 203 176 58 52 45 32 26 25 25 25 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน
ครึ่งราคา 101 88 29 26 23 16 13 12 12 12

บัตรตั๋วอิเล็กทรอนิกส์
ตั๋วเต็ม สถานีขนส่งกันเฉิงไถจง
ครึ่งราคา
ตั๋วเต็ม 23 สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง
ครึ่งราคา 12
ตั๋วเต็ม 90 90 สวนหนิวเอ่อสือเตียว
ครึ่งราคา 45 45
ตั๋วเต็ม 129 106 22 มหาวิทยาลัยจี้หนาน
ครึ่งราคา 65 53 11
ตั๋วเต็ม 137 114 22 22 เถาหมีเคิง
ครึ่งราคา 69 57 11 11
ตั๋วเต็ม 149 126 23 22 22 ชุมชนเซ่อสุ่ย
ครึ่งราคา 74 63 11 11 11
ตั๋วเต็ม 154 131 28 22 22 22 อวี๋ฉือ
ครึ่งราคา 77 65 14 11 11 11
ตั๋วเต็ม 160 137 34 29 23 22 22 โรงงานชารื่อเยว่
ครึ่งราคา 80 69 17 14 12 11 11
ตั๋วเต็ม 169 146 43 38 32 22 22 22 ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ครึ่งราคา 85 73 22 19 16 11 11 11
ตั๋วเต็ม 173 150 47 41 36 24 22 22 22 สุ่ยเซ่อ
ครึ่งราคา 86 75 23 21 18 12 11 11 11
ตั๋วเต็ม 178 155 51 45 40 28 23 22 22 22 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซัน
ครึ่งราคา 89 77 25 23 20 14 12 11 11 11
เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย A(ผ่านสถานสีนามบนิ ไถจง)
เงินสด
ตั๋วเต็ม สถานสีนามบนิ ไถจง
ครึ่งราคา
ตั๋วเต็ม 65 สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง
ครึ่งราคา 33
ตั๋วเต็ม 168 103 สวนหนิวเอ่อสือเตียว
ครึ่งราคา 84 51
ตั๋วเต็ม 186 121 25 มหาวิทยาลัยจี้หนาน
ครึ่งราคา 93 60 12
ตั๋วเต็ม 195 130 25 25 เถาหมีเคิง
ครึ่งราคา 98 65 12 12
ตั๋วเต็ม 208 143 26 25 25 ชุมชนเซ่อสุ่ย
ครึ่งราคา 104 71 13 12 12
ตั๋วเต็ม 214 149 32 26 25 25 อวี๋ฉือ
ครึ่งราคา 107 74 16 13 12 12
ตั๋วเต็ม 221 156 39 33 26 25 25 โรงงานชารื่อเยว่
ครึ่งราคา 111 78 19 16 13 12 12
ตั๋วเต็ม 231 166 49 43 36 25 25 25 ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ครึ่งราคา 116 83 25 22 18 12 12 12

บัตรตั๋วอิเล็กทรอนิกส์
ตั๋วเต็ม สถานสีนามบนิ ไถจง
ครึ่งราคา
ตั๋วเต็ม 58 สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง
ครึ่งราคา 29
ตั๋วเต็ม 148 90 สวนหนิวเอ่อสือเตียว
ครึ่งราคา 74 45
ตั๋วเต็ม 164 106 22 มหาวิทยาลัยจี้หนาน
ครึ่งราคา 82 53 11
ตั๋วเต็ม 172 114 22 22 เถาหมีเคิง
ครึ่งราคา 86 57 11 11
ตั๋วเต็ม 184 126 23 22 22 ชุมชนเซ่อสุ่ย
ครึ่งราคา 92 63 11 11 11
ตั๋วเต็ม 189 131 28 22 22 22 อวี๋ฉือ
ครึ่งราคา 94 65 14 11 11 11
ตั๋วเต็ม 195 137 34 29 23 22 22 โรงงานชารื่อเยว่
ครึ่งราคา 98 69 17 14 12 11 11
ตั๋วเต็ม 204 146 43 38 32 22 22 22 ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ครึ่งราคา 102 73 22 19 16 11 11 11
เส้นทางเดินรถทะเลสาบสุริยันจันทรา สาย B(ผ่านรถโดยสารรับส่ง ผูหลี่)
เงินสด
ตั๋วเต็ม สถานีขนส่งกันเฉิงไถจง
ครึ่งราคา
ตั๋วเต็ม 27 สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง
ครึ่งราคา 13
ตั๋วเต็ม 103 103 ฉีเซี่ย
ครึ่งราคา 55 51
ตั๋วเต็ม 110 110 25 ผูหลี่
ครึ่งราคา 55 55 12
ตั๋วเต็ม - - - 25 ฉีเซี่ย
ครึ่งราคา - - - 12
ตั๋วเต็ม 147 121 - 25 25 มหาวิทยาลัยจี้หนาน
ครึ่งราคา 74 60 - 12 12
ตั๋วเต็ม 156 130 - 25 25 25 เถาหมีเคิง
ครึ่งราคา 78 65 - 12 12 12
ตั๋วเต็ม 170 143 - 34 26 25 25 ต้าเยี่ยน(ชุมชนเซ่อสุ่ย)
ครึ่งราคา 85 71 - 17 13 12 12
ตั๋วเต็ม 175 149 - 40 32 26 25 25 อวี๋ฉือ
ครึ่งราคา 88 74 - 20 16 13 12 12
ตั๋วเต็ม 193 166 - 51 43 37 30 25 25 หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
ครึ่งราคา 96 83 - 26 22 18 15 12 12
ตั๋วเต็ม 183 156 - 47 39 33 26 25 25 25 โรงงานชารื่อเยว่
ครึ่งราคา 91 78 - 24 19 16 13 12 12 12
ตั๋วเต็ม 193 166 - 58 49 43 36 25 25 25 25 ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ครึ่งราคา 96 83 - 29 25 22 18 12 12 12 12

บัตรตั๋วอิเล็กทรอนิกส์
ตั๋วเต็ม สถานีขนส่งกันเฉิงไถจง
ครึ่งราคา
ตั๋วเต็ม 23 สถานีรถไฟความเร็วสูงไถจง
ครึ่งราคา 12
ตั๋วเต็ม 90 90 ฉีเซี่ย
ครึ่งราคา 45 45
ตั๋วเต็ม 97 97 22 ผูหลี่
ครึ่งราคา 49 49 11
ตั๋วเต็ม - - - 22 ฉีเซี่ย
ครึ่งราคา - - - 11
ตั๋วเต็ม 129 106 - 22 22 มหาวิทยาลัยจี้หนาน
ครึ่งราคา 65 53 - 11 11
ตั๋วเต็ม 137 114 - 22 22 22 เถาหมีเคิง
ครึ่งราคา 69 57 - 11 11 11
ตั๋วเต็ม 149 126 - 30 23 22 22 ต้าเยี่ยน(ชุมชนเซ่อสุ่ย)
ครึ่งราคา 74 63 - 15 11 11 11
ตั๋วเต็ม 154 131 - 35 28 22 22 22 อวี๋ฉือ
ครึ่งราคา 77 65 - 18 14 11 11 11
ตั๋วเต็ม 169 146 - 45 38 32 27 22 22 หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
ครึ่งราคา 85 73 - 23 19 16 13 11 11
ตั๋วเต็ม 160 137 - 42 34 29 23 22 22 22 โรงงานชารื่อเยว่
ครึ่งราคา 80 69 - 21 17 14 12 11 11 11
ตั๋วเต็ม 169 146 - 51 43 38 32 22 22 22 22 ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ครึ่งราคา 85 73 - 25 22 19 16 11 11 11 11
รถชัทเทิลบัสไถวันเห่าสิง-เส้นทางเชิอเฉิง
เงนิสด
ตวั๋เต็ม ทะเลสาบสรุ ิยนัจนัทรา
ครงึ่ราคา
ตวั๋เต็ม 25 สุ่ยเซ่อ
ครงึ่ราคา 12
ตวั๋เต็ม 25 25 โรงเรียนประถมศึกษาโถวเซ่อ
ครงึ่ราคา 12 12
ตวั๋เต็ม 25 25 25 โถวเซ่อ
ครงึ่ราคา 12 12 12
ตวั๋เต็ม 30 27 25 25 โช่งกุ้ย
ครงึ่ราคา 15 13 12 12
ตวั๋เต็ม 34 31 25 25 25 ต้าผิงหลิน
ครงึ่ราคา 17 15 12 12 12
ตวั๋เต็ม 45 41 27 25 25 25 ติ่งขั่น
ครงึ่ราคา 22 21 13 12 12 12
ตวั๋เต็ม 56 52 38 34 26 25 25 สุ่ยหลี่
ครงึ่ราคา 28 26 19 17 13 12 12
ตวั๋เต็ม 66 62 48 44 35 32 26 26 เชอเฉิง
ครงึ่ราคา 33 31 24 22 18 16 13 13

บัตรตวั๋ อเิลก็ ทรอนิกส์
ตวั๋เต็ม ทะเลสาบสรุ ิยนัจนัทรา
ครงึ่ราคา
ตวั๋เต็ม 22 สุ่ยเซ่อ
ครงึ่ราคา 11
ตวั๋เต็ม 22 22 เขื่อนสุ่ยเซ่อ
ครงึ่ราคา 11 11
ตวั๋เต็ม 22 22 22 โรงเรียนประถมศึกษาโถวเซ่อ
ครงึ่ราคา 11 11 11
ตวั๋เต็ม 22 22 22 22 โถวเซ่อ
ครงึ่ราคา 11 11 11 11
ตวั๋เต็ม 27 24 22 22 22 โช่งกุ้ย
ครงึ่ราคา 13 12 11 11 11
ตวั๋เต็ม 30 27 24 22 22 22 ต้าผิงหลิน
ครงึ่ราคา 15 13 12 11 11 11
ตวั๋เต็ม 39 36 33 24 22 22 22 ติ่งขั่น
ครงึ่ราคา 20 18 17 12 11 11 11
ตวั๋เต็ม 49 46 43 33 30 22 22 22 สุ่ยหลี่
ครงึ่ราคา 25 23 22 17 15 11 11 11
ตวั๋เต็ม 58 55 52 42 39 31 28 22 22 เชอเฉิง
ครงึ่ราคา 29 27 26 21 19 16 14 11 11
TOP